Мугалим өмүр бою студент

Жыл сайын, жыл жыйынтыгын чыгарып жатып, 2011-жылдан бери Республикалык көп тармактуу "Жетиген" журналы, Редакциялык кеңештин чечими менен, окурмандардын ой-пикирин жана тандоосун эске алуу менен, республикада өтүп жаткан жылдын жеңүүчүлөрүн аныктайт…

Продолжить чтениеМугалим өмүр бою студент

Талант украшает человека

ТАЛАНТ УКРАШАЕТ ЧЕЛОВЕКА Интервью со студентами Кыдырмаева Мээрим Жыргалбековна -Здравствуйте, расскажите о себе.-Я Кыдырмаева Мээрим Жыргалбековна, родилась 15 сентября 2003года в г. Бишкек и проживаю данное время здесь.- Какую школу…

Продолжить чтениеТалант украшает человека

Активность ведет человека к успеху

Активность ведет человека к успеху  Интервью со студенткой Тажибай кызы Кымызай группа: Н-1-19  - Здравствуйте, расскажите о себе -Здравствуйте, я Тажибай кызы Кымызай, мне 18 лет я из Баткенской области…

Продолжить чтениеАктивность ведет человека к успеху

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

30.04.21г. Преподаватели КИТЭ отделении «ЕиТД» посетили школы Ыссык-Атинского района на профориентационную работу Назад Далее Автор: Нармамбетова Г.Ж.

Продолжить чтениеПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА