Инновациялык технологиялар жана экономика колледжи

Инновациялык технологиялар жана экономика колледжи  (ИТЭК) –  заманбап окуу комплекси. Колледж мыкты окуу-методикалык жана материалдык -техникалык базасы, жогорку профессионалдуу педагогикалык жамааты, окутуунун алдыӊкы инновациялык технологиялары, үлгүлүү,  жакшы  окуган жана активдүү студенттери менен сыймыктанат. Колледжде окуу мѳѳнѳтү: 9 класстын негизинде  – 2 жыл 10 ай; 11 класстын негизинде – 1 жыл 10 ай. ИТЭКтеги  профессионалдуу окуу […]